Nijmegen, oudste stad

Omdat bijna alle Berkenhagens in Nijmegen en omgeving wonen en ik er zelf geboren ben boeit de geschiedenis van Nijmegen mij zeer. In zijn boek “De ware kijk op …” geeft Albert Delahaye zijn visie op de geschiedenis van Nijmegen.  Deze Albert Delahaye was adjunct-archivaris van Nijmegen en hij bestrijdt in het boek de algemeen aanvaarde mening dat Nijmegen  2000 jaar bewoond is geweest.