Paleispark Apeldoorn

Achter Paleis het Loo ligt het paleispark met daarin het jachtslot ‘t Oude Loo. In tegenstelling tot het gedeelte rond het jachtslot is het paleispark het hele jaar toegankelijk.

Vanaf de 17e eeuw is er in het Paleispark gewerkt aan verfraaiing van het landschap. Met paden, vijvers en afwisseling tussen open plekken en boompartijen is een gevarieerd landschap gecreëerd dat natuurlijk oogt. Het westelijke en noordelijke deel van het Paleispark bestond na aankoop in de 19e eeuw uit heidevelden. Deze werden ingezaaid met grove dennen. Nu zijn dit gevarieerde bosgebieden met hier en daar kleine heidevelden. In dit deel van het park is nog een oud smeltwaterdal uit de voorlaatste ijstijd zichtbaar, het Wilhelminadal.

IJskelder

In het Paleispark, tussen de Stallen en Het Oude Loo, bevindt zich een grote ijskelder. IJskelders werden gebouwd om ijs in te bewaren. In de winter werd het ijs uit de vijvers gestoken en vervolgens de kelder er mee gevuld. Met de komst van koelkasten waren de ijskelders niet meer nodig en is een groot aantal verdwenen. De kelder in het Paleispark is gerestaureerd en wordt door vele (soms zeldzame) vleermuizen als overwinteringsplaats gebruikt. Deze vleermuizen worden jaarlijks geteld door vleermuizenwerkgroep Gelderland.

Follies

Een folly is een decoratief bouwwerk. In het Paleispark staat er een aantal, bijvoorbeeld de theetent, de boshut van Koning Willem III, de Willemstempel en Bijlandt Rust. In de zomer van 2010 werd er aan het eind van de Koningslaan in het Paleispark een folly geplaatst. Deze folly is ontworpen door landschapsarchitect Michael van Gessel in samenwerking met architect Peter Sas en bestaat uit 36 douglasstammen. Deze folly markeert het eind van deze ongeveer vier kilometer lange zichtas.

Sprengen en vijvers

Door het graven van sprengen was het mogelijk om water een prominente rol in het Paleispark te laten vervullen. Daardoor werd, in dit overigens droge gebied, de aanleg van vijvers en fonteinen mogelijk gemaakt. In 1820 werden de aanwezige viskweekvijvers onder romantische architectuur gebracht. Dit zijn de Hoge en Lage Veldvijver. De Forellenvijver stamt uit omstreeks 1900.

Paardenkerkhof

Het Paardenkerkhof ligt ongeveer 500 meter ten oosten van het Jagershof, naast de schietbaan.
Op dit kerkhof liggen niet alleen paarden begraven, maar ook huisdieren van de Oranjes. 

 

Wilhelminadal

Het westelijke deel van het Paleispark is heuvelachtig, met hoogteverschillen van soms meer dan 40 meter. Het Wilhelminadal ligt op de oosthelling van het Veluwemassief en hier zijn ook diepe smeltwaterdalen uit de laatste IJstijd te vinden. U heeft vanaf de Grovestinsbank een prachtig uitzicht.

Bijlandt Rust

Bij Bijlandt Rust zou koning Willem I ooit zijn opperintendant graaf Van Bijlandt in diepe slaap hebben aangetroffen.