Friese Wadden

Een paar dagen vertoefd bij de Friese Wadden. We hadden een huisje gehuurd aan de Oudebildtdijk vlak bij St. Jacobiparochie en we keken uit op de Zeedijk. Het gebied heet “Het Bildt” en de 14 km lange Oudebildtdijk is de oorspronkelijke dijk van 1505. Meer geschiedenis zie “Bildt”.

In Leeuwarden het Fries Museum bezocht met o.a opmerkelijke kunst van Giraudet de Boudemange.  Ook Museum de Grutterswinkel bezocht en de dag afgesloten met een rondvaart.

In Franeker uiteraard het Planetarium bezocht en Museum Martena. Blijft verbazingwekkend hoe Eise Eisinga het voor elkaar heeft gekregen. In museum Martena was aardig wat ruimte ingericht voor Anna Maria van Schurman. Zij was de eerste vrouw die in Nederland aan een universiteit (Utrecht) gestudeerd heeft. Ze was zeer getalenteerd, beheerste bijvoorbeeld meer dan tien talen waaronder Latijn, Grieks, Hebreeuws, Aramees, Syrisch, Ethiopisch en verscheidene Europese talen.

Verder veel buitendijks gewandeld en heel lekker gegeten bij de Zwarte Haan aan de Nieuwebildtdijk.